Askgravlund: Askan hälls i en pappurna och gravsätts anonymt men med namnplakett på en gemensam samlingsplats på kyrkogården.

Askgravplats: Askan hälls i valfri urna och gravsätts i en namnmärkt plats som upplåts i 25 år.

Bisättning: Att lägga den avlidne i kistan och föra den till anvisad lokal i väntan på begravningen.

Borgerlig begravning: För den som inte är medlem i kyrkan eller inte vill ha en kyrklig begravning. Se separat flik.

Bårtäcke: Om man av någon anledning vill välja en enklare kista, finns oftast ett bårtäcke till utlåning i församlingen. Detta ligger över och döljer kistan under ceremonin.

Handblomma/handbukett: Den enkla blomma eller lilla bukett som läggs på kistan i samband med avskedet.

Jordbegravning: Kistan med kroppen sänks ner och gravsätts på kyrkogården.

Kista: Alla kroppar måste läggas i en kista. Detta går ej att välja bort.

Kistdekoration: De blommor som ligger på kistan under begravningsceremonin. Notera att man inte får ha kistdekoration om man använder bårtäcke.

Kistlund: Kistan gravsätts utan särskild markering av platsen. Namnplakett kan sättas på en gemensam samlingsplats på kyrkogården.

Kremation: Kistan med kroppen bränns och askan hälls över i en urna.

Kyrklig begravning: Hålls oftast i kyrka eller kapell. Officiant är en präst.

Minneslund: Askan hälls i en papplåda och gravsätts anonymt på särskild plats på kyrkogården.

Officiant: Den som utför, håller i, själva begravningsceremonin.

Programblad/agenda: Papper med ordning och eventuella psalmtexter står utskrivet. Vid kyrklig begravning ersätter detta psalmboken.

Själaringning; är en gammal tradition som innebär att man ringer i kyrkklockorna i samband med dödsfall.
Vid själaringning är kyrkan öppen för den som vill komma in och sitta ned en stund eller tända ett ljus.
Vanligtvis en vardag.

Svepdräkt: De kläder som den avlidne har på sig i kistan. Antingen sina egna kläder eller en enkel traditionell vit skjorta med långa ärmar.

Tacksägelse: innebär att den avlidnes namn läses upp i gudstjänsten och att ett ljus tänds som en symbol
för hopp om evigt liv. Vanligtvis en söndag.

Urna: Om kroppen kremeras måste man ha en urna till askan. Undantag om gravsättningen ska ske i minneslund.


Löv med droppe
Löv med daggdroppe. Foto: Karin Troell
We use cookies
Vi använder cookies på vår website. Vissa av dem är nödvändiga för att du skall kunna använda vår website, medan andra hjälper oss att förbättra funktionalitet och din upplevelse av vår website ( s.k tracking cookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Vänligen notera att om du avvisar cookies kan det betyda att vissa funktioner på vår website inte fungerar för dig.